kategorie
Dodání: 2 - 3 prac.dny
Dodání zdarma nad 1200 CZK
Vše skladem

Všeobecné obchodní podmínky

Úvodní ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí při nákupu v internetovém obchodě www.vixenlighting.cz, jehož provozovatelem je VIXEN lighting s.r.o., se sídlem Kúpeľná 8, 949 01 Nitra, IČO: 50 430 106, DIČ: 2120357459, DIČ: SK2120357459. Email: vixenlighting@gmail.com, tel. č .: 0904 921758. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku okresního soudu Nitra, oddíl Sro, vložka č.41701 / N.
Provozovatel je plátcem DPH.

 

Obchodní podmínky jsou součástí uzavřené kupní smlouvy mezi prodávajícím / provozovatel / na jedné straně a kupujícím / zákazník / na straně druhé. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. V případě, že smluvní stranou je spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami těmito zákony v platném znění:

- Občanský zákoník č. 89/2012 Sb.

- Zákon o ochraně spotřebitele č.634/1992 Sb.

- Zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.

V případě, že smluvní stranou je podnikatel, řídí se vztahy novým občanským zákoníkem v platném znění.

Prodávající a kupující se tímto dohodli, že plně uznávají elektronickou formu komunikace, zejména prostřednictvím elektronické pošty a internetové sítě jako platnou a závaznou pro obě smluvní strany.

 

Registrace nového zákazníka
V internetovém obchodě www.vixenlighting.cz lze nakupovat po zaregistrování se nebo i jednorázově. K registraci FO nebo PO je třeba mailem poslat kopii živnostenského listu.

 

Objednávání zboží / uzavření kupní smlouvy /
Objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.vixenlighting.cz jsou závazné. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil a souhlasí obchodními podmínkami a s reklamačním řádem. Uzavřenou kupní smlouvu lze zrušit pouze na základě dohody obou stran.
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů ve formuláři. Kupující je povinen uvést správné registrační údaje .Po závazném potvrzení objednávky obdrží kupující zpětné potvrzení o přijetí objednávky na e-mailovou adresu, kterou uvedl. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

 

Ceny

Ceny produktů jsou uváděny s DPH a bez DPH. Všechny ceny jsou uvedeny bez ostatních daní a poplatků / poštovné, balné, ... /. Cena produktů, na které se vztahuje akce, jsou platné do uvedeného data nebo do vyprodání zásob. Výše DPH či jiných daní a poplatků dle zákona bude vždy obsažena ve faktuře vystavené společností klientovi.

Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků, a kupující bude vyzván k jejich odsouhlasení. Ke každé dodávce zboží vystaví prodávající doklad o zaplacení, který zašle kupujícímu spolu se zbožím, případně elektronicky.
Konkrétní způsob platby si zvolí kupující podle možností uvedených při objednávce v sekci košík.

Pokud si kupující nevyzvedne objednané zboží zasláno na dobírku, bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek (tzv. Smluvní pokuta) ve výši 300 CZK. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené požadavky budou postoupeny společnosti zabývající se vymáháním nesplacených pohledávek, včetně všech nákladů s tím spojených a úroků z prodlení ve výši 0,5% za každý den. 

 

Dodací lhůta
Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení správně vyplněné závazné objednávky. Kupujícímu bude objednané zboží dodáno poštou nebo kurýrní společností nejpozději do 5 pracovních dnů od potvrzení objednávky. Prodávajíci má právo změnit zvoleného přepravce. Pokud by objednané zboží nebylo na skladě, bude kupující informován o změně stavu objednávky e-mailem, případně telefonicky. Kupující bude informován i v případě, že prodávající nebude moci dodržet dodací lhůtu.
V případě zvolení způsobu platby na účet bude objednávka platná 5 pracovních dnů ode dne objednání. Pokud nebudou do té doby peníze připsány na účet, objednávka bude stornována. Kupujícímu bude zboží zasláno až po připsání celé peněžní částky na účet / včetně všech ostatních poplatků /.

 

Záruční podmínky
Délka záruční doby pro kupující, kteří jsou běžnými spotřebiteli, je 24 měsíců a vztahuje se pouze na výrobní chyby a ne na poškození v důsledku nesprávné manipulace vedoucí k poškození výrobku.
Délka záruční doby pro kupující, kteří jsou spotřebiteli jako fyzická či právnická osoba, je 12 měsíců a vztahuje se pouze na výrobní chyby a ne na poškození v důsledku nesprávné manipulace vedoucí k poškození výrobku.

 

Záruční lhůta začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Ten je povinen prohlédnout zboží hned při jeho převzetí od přepravce. Pokud kupující zjistí poškození balení výrobku, zkontroluje stav zboží a v případě poškození nebo zničení zásilky sepíše záznam o poškození za přítomnosti přepravce. Kupující má právo poškozenou zásilku nepřevzít. Za poškození zásilky během přepravy je odpovědný přepravce / zboží je pojištěn /. Kupující podpisem dokladu o převzetí zásilky potvrzuje, že zboží dorazilo bez poškození.
Prodávající nenese odpovědnost za opožděnou dodávku, která je zaviněna přepravcem nebo pokud je kupujícím udána nesprávná adresa dodání zásilky. Za nedodání zboží vinou přepravce nebo poškození zboží při přepravě odpovídá přepravce, a proto je třeba reklamaci uplatňovat přímo u něj.

 

Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy kupujícím

V případě stornování nevyřízené objednávky musí kupující čím dříve telefonicky nebo e-mailem kontaktovat prodávajícího a uvede číslo objednávky nebo číslo faktury. 
Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Oznámení kupujícího o odstoupení od Kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručené do ukončení doby pro odstoupení a zároveň musí být prodávajícímu řádně vráceno kompletní zboží v původním stavu se všemi doklady a dokumentací, které byly kupujícímu doručené. Pro rychlé vybavení věci je nutné zboží vrátit na stejnou adresu prodávajícího, která byla uvedena v dokladech ke zboží a uvedená jako město, z kterého bylo zboží kupujícímu odesláno. V této lhůtě musí kupující písemně seznámit prodávajícího o odstoupení od smlouvy a také musí doručit zboží na vlastní náklady v původním stavu. Uznané bude pouze vrácení zboží v původním stavu / neporušený, nepoužívaný a v původním obalu /.
V písemném obeznámeni o odstoupení od smlouvy kupující uvede číslo objednávky, své jméno a datum nákupu. Kupující je povinen přiložit i doklad o zaplacení. Odstoupení od smlouvy lze poslat i prostřednictvím e-mailu: vixenlighting@gmail.com.
Zboží třeba poslat na adresu prodávajícího, ale ne formou dobírky. Doporučuje se zboží pojistit a zvolit vhodný obal. Prodávající neručí za případnou ztrátu zásilky nebo její poškození při přepravě.

Odstoupením kupujícího od Kupní smlouvy se kupní smlouva od začátku ruší.
Prodávající je povinen převzít zboží zpět a vrátit kupujícímu nejpozději do 30 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy ceny zaplacenou za zboží převodem na účet kupujícího.

V případe nesplnění některých z výše uvedených podmínek prodávající nebude akceptovat odstoupení od elektronické objednávky a zboží  bude vrácené na náklady kupujícího zpět.

 

Odstoupení od smlouvy prodávajícím
Prodávající má právo odstoupit od smlouvy v případě nedodání zboží kupujícímu z důvodu jeho vyprodání nebo v případě, pokud kupující při zadání platby bankovním převodem do 5 pracovních dnů nepřevede danou částku na bankovní účet prodávajícího.

 

Závěrečné ujednání
Obchodní podmínky jsou platné ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky a platí do doby vydání nových podmínek. Kupující odesláním elektronické objednávky potvrzuje, že se s VOP seznámil a že s nimi souhlasí v celém rozsahu. Prodávající má právo na změnu obchodních podmínek.

 

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dnem zveřejnění na internetových stránkách www.vixenlighting.cz.