X

Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat. Nesouhlasím s používáním cookies na tomto e-shopu. 

 

kategorie
Dodání: 2 - 4 prac.dny
Dodání zdarma nad 1200 Kč
Vše skladem

Reklamační řád

Reklamační řád

Reklamační řád internetového obchodu www.vixenlighting.cz byl zpracován dle ustanovení zákona č 40/1964 Sb., Občanský zákoník, č. 513/1991 Sb. a z. č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů a vztahuje se na zboží, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady. Při reklamaci kupující kontaktuje prodávajícího e-mailem, reklamaci uplatňuje v záruční době, která je 24 měsíců (běžný spotřebitel ve smyslu občanského zákoníku č. 40/1964 Sb.), resp. 12 měsíců (FO nebo PO ve smyslu zákona č. 513/1991 Sb.) a běží ode dne převzetí zboží kupujícím. Reklamované zboží musí být posláno řádně zabalené (doporučujeme originální obal) a běžným obchodním balíkem na adresu:

 

FROGMAN s.r.o.
Rybníky IV 738
760 01 Zlín

 

Zásilky poslané na dobírku nebudou přijaty!

 

Reklamace musí obsahovat: originál dokladu o nabytí, přesný název zboží, popis závady, fotodokumentaci poškozeného zboží (pokud je to možné). Prodávající bude informovat kupujícího do 7 pracovních dnů od přijetí reklamace o oprávněnosti a postupu vyřízení reklamace. Vyřízení reklamace nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Běh lhůty pro vyřízení reklamace je pozastaven, pokud kupující neposkytl prodávajícímu všechny potřebné podklady. Lhůta je pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů.

Kupující má v případě odstranitelné závady právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění závady nebo na výměnu zboží (kus za kus). Prodávající má právo vyměnit vadné zboží za zboží bez vad, pokud to kupujícímu nezpůsobí problémy. V případě závady, kterou nelze odstranit, má kupující právo na výměnu zboží (kus za kus) nebo na odstoupení od smlouvy. Stejná práva má rovněž prodávající. V obou případech oznámí prodávající písemně (e-mailem) výsledek vyřízení reklamace kupujícímu. Doba od uznání reklamace až do doby ukončení reklamačního řízení se do záruční doby nepočítá. V případě výměny zboží za nové zboží běží nová záruční doba od převzetí zboží. Prodávající neodpovídá za závady plynoucí z mechanického poškození zboží, nesprávného zacházení, používání výrobku v nevhodných podmínkách nebo provedení zásahu do výrobku jinou než oprávněnou osobou a ze záruky jsou vyňaty i závady způsobené nějakou neodvratnou událostí (např. živelná pohroma).

 

Reklamační řád platí od 01. 08. 2017